Huippuosaajien pikakaistat Kanadan ja Viron maahanmuuttopolitiikassa

Suomessa on tehty paljon toimenpiteitä kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi maahan. Erityisesti lupajärjestelmien ja pikakaistojen kehittäminen on ollut osaamisperustaisen maahanmuuttopolitiikan ytimessä. Hallinnollisten toimintojen kuntoon laittaminen ja niiden ketteryys ovat tärkeitä asioita, mutta mihin katse tulisi suunnata seuraavaksi, kun prosessit ovat jo riittävän hyvässä kunnossa?

Muuttomoottorin hankkeessa toimiva erikoistutkija Mika Raunio kirjoitti Akava Ry:n rahoittaman Akava Works ajatus- ja tutkimuspajan blogiin kattavan artikkelin Kanadan ja Viron erilaisista malleista kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi.

Esimerkit Kanadasta ja Virosta nostavat esiin näkökulmia, joiden arviointi on hedelmällistä myös Etelä-Pohjanmaalla, kun kehitetään alueen osaamisperustaista maahanmuuttoa. Keskeisenä kehittämistyön kysymyksenä voi Akava Works -artikkelista nostaa esimerkiksi sen, että rakennetaanko osaamisperustaista muuttoliikejärjestelmää muuttajille ja laajemmin koko alueen/yhteiskunnan kokonaishyötyä tavoitellen, vai onko kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin ytimessä yksittäisten työvoimakapeikkojen täyttäminen työnantajien ehdoilla. Kanadan ja Viron mallien tarkempi tarkastelu nostaa esiin innovatiivisiakin keinoja, joilla esimerkiksi pieni maa kuten Viro, voi todennäköisesti pärjätä kokoaan paremmin globaaleilla markkinoilla.

Mika Raunion kirjottama artikkeli Akava Works -blogissa: Huippuosaajien pikakaistat Kanadan ja Viron maahanmuuttopolitiikassa – mitä Suomi voisi oppia?

Miten maahanmuutto kytketään työmarkkinoiden kehittämiseen ja millä tavoin varmistetaan se, ettei kansainvälisten osaajien rekrytoinnista tule lyhytnäköistä politiikkaa, vaan aidosti alueen työmarkkinoita sekä laajemmin koko alueen vetovoimaa nostavaa toimintaa. Tällaisia kysymyksiä on hyvä pohtia nyt myös Etelä-Pohjanmaalla, kun maahanmuuttopolitiikkaa ja kansainvälisten osaajien rekrytointia ollaan kehittämässä yhdessä maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden kanssa.