About Toni Ahvenainen

This author has not yet filled in any details.
So far Toni Ahvenainen has created 13 blog entries.

Suomalaisuus muuttuu – muuttuuko eteläpohjalaisuus?

Suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyminen on yhä selvemmin mahdollisuus yhteiskunnan ja alueiden kehitykselle. Moninaiset juuret omaavat kansainväliset nuoret ovat tämän kehityksen etujoukkoa. Sen vuoksi kehittyvien alueiden tulisi palvella myös heidän tarpeitaan ja tehdä heidän menestyksensä alueella mahdolliseksi.

Osaamisperustainen maahanmuutto väestökehityksen ja alueen elinvoiman vahvistamisessa

Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden niin viranomaisille, asiantuntijoille, työnantajille, kuntalaisille kuin muillekin kommentoida kehittämisehdotuksia sekä käydä keskustelua Seinäjoen kaupunkiseudun opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton tulevaisuudesta. Ovatko tavoitteet kohdallaan? Voidaanko maahanmuutolla todella vaikuttaa väestökehitykseen? Onko rohkeutta kokeilla uutta vai onko varminta välttää riskejä? Osallistu seminaariin ja kerro oma mielipiteesi!

Osallistavan prosessin satoa: Uuden tarinan muutospolut Seinäjoen kaupunkiseudulla

Helmikuussa esittelimme Muuttomoottori -hankkeen tuottamia kehitysehdotuksia K8-kaupunkiseudun asiantuntijoille ja laajemmalle yleisölle. Vastaanotto oli mielestämme hyvää ja keskusteluun osallistuneiden kommentit monin paikoin oivaltavia sekä hedelmällisiä tutkimushankkeemme kannalta. Tässä blogi-kirjoituksessa tiivistämme seminaarin keskustelua ja kerromme enemmän hankkeemme osallistamistavoista.

Oppivelvollisuus laajenee, nyt on aika tehdä aluepolitiikkaa

Muuttoliikettä ohjaavat yhteiskunnan rakenteet ja institutionaaliset käytännöt. Sen vuoksi muuttoliikkeen uudelleen ohjaamisen mahdollisuudet avautuvat pääsääntöisesti rakenteellisten muutosten kautta. Nyt elokuussa voimaan tuleva uusi oppivelvollisuuslaki avaa uusia alueellisen koulutuspolitiikan mahdollisuuksia ja tarjoaa samalla myös tilaisuuden vahvistaa K8-kaupunkiseudun veto- ja pitovoimaa.

Muuttomoottori järjestää Covid-19-aiheisen verkkoseminaarin

Muuttomoottori järjestää kaikille avoimen verkkoseminaarin ”Covid-19 ja muuttoliike – Tutkimuksia, kokemuksia ja tulkintoja ilmiöstä ja sen vaikutuksista Suomessa”. Siirtolaisuusinstituutin foorumilla järjestetyssä seminaarissa nostetaan esiin uusinta tutkimustietoa ja alustavia tulkintoja siitä, miten pandemian uhkaa torjuvat politiikkapäätökset ovat vaikuttaneet muuttoliikkeeseen.

Vauhtia vastakaupungistumiselle? Korona ja paluumuuton tarinat

Vaikuttaako poikkeustila maan sisäisiin muuttoliikkeisiin ja kaupungistumiseen Suomessa? Jo keväällä muuttoliikkeessä tapahtunut varovainen jarrutusliike viittaa tähän mahdollisuuteen. Tässä kirjoituksessa pohdimme sitä, millä tavoin kevään poikkeustila vaikutti ihmisten kokemuksiin ja ajatuksiin kaupungissa asumisesta.

Korona, maassamuuton rakenteet ja rakennemuutos 4.0

Keväällä 2020 käynnistyneellä poikkeustilalla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka koskevat myös muuttoliikettä. Näin ollen myös Muuttomoottori-hankkeessa on pyritty ymmärtämään ilmiön vaikutusta muuttoliikkeeseen ja hankkeen hengen mukaisesti liittämään ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen sekä erityisesti alueelliseen kehitykseen Etelä-Pohjanmaalla.

K8 – mennyttä kauraa vai tämän päivän trendituote?

Muuttomoottori osallistui keväällä 2020 SeAMK:n Innovaatioviikolle, jossa ratkaistaan yritysten ja organisaatioiden oikeita kehitysongelmia palvelumuotoilun keinoin. Veimme innovatiivisten opiskelijoiden ratkaistavaksi K8-seudun vetovoimaa koskevan kehityshaasteen. Tuleva kulttuurituottaja (AMK) Sanna Kantola esittelee tässä blogi-kirjoituksessa voittajatiimin näkemyksiä siitä, miten K8-seudun imagoa täytyisi kehittää, että se huomattaisiin paremmin korkeakouluihin hakevien parissa.

Load More Posts