Blogi2019-12-20T14:50:30+02:00

Muuttomoottori-blogissa keskustellaan Seinäjoen kaupunkiseudun kehityksestä ja muuttoliikkeistä

Blogissa nostamme keskusteluun paitsi keskeisiä tutkimustuloksia myös Seinäjoen kaupunkiseutua ja sen vetovoimaa uudistavia kehityspolkuja. Keskustelijoina toimivat niin tutkijat kuin muutkin alueen asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat. Erityisesti  haluamme antaa äänen Seinäjoen kaupunkiseudun asukkaille ja muuttajille tutkimuksen tuottamien aineistojen kautta. Tavoitteena on avoin, tutkimuslähtöinen ja kehittämissuuntautunut keskustelu, joka tarjoaa aineksia seudun uudistuvalle ja vetovoimaiselle tarinalle.

Viimeisimmät puheenvuorot

Muuttuva muuttoliike ja alkava vuosikymmen?

Uusi yliopisto, urbaani kylä vai työmarkkinat osaajille? Mikä muuttaisi muuttoliikkeen suuntaa? Mika Raunio & Toni Ahvenainen Siirtolaisuusinstituutti Vuoden 2021 alusta Muuttomoottori -hanke keskittyy keskusteluun ratkaisuista K8-seudun muuttoliikkeen uudelleen suuntaamiseksi. Tässä blogi-kirjoituksessa esittelemme lähestymistavan sekä konkreettisia kehittämisehdotuksia, joiden avulla muuttoliikkeen suuntaa  voidaan pyrkiä muuttamaan. Ehkä tärkeimpänä, kutsumme sinut mukaan keskusteluun! Ensimmäinen mahdollisuus kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä kehittämisehdotuksista [...]

Muuttomoottori järjestää Covid-19-aiheisen verkkoseminaarin

Muuttomoottori järjestää kaikille avoimen verkkoseminaarin ”Covid-19 ja muuttoliike – Tutkimuksia, kokemuksia ja tulkintoja ilmiöstä ja sen vaikutuksista Suomessa”. Siirtolaisuusinstituutin foorumilla järjestetyssä seminaarissa nostetaan esiin uusinta tutkimustietoa ja alustavia tulkintoja siitä, miten pandemian uhkaa torjuvat politiikkapäätökset ovat vaikuttaneet muuttoliikkeeseen.

Vauhtia vastakaupungistumiselle? Korona ja paluumuuton tarinat

Vaikuttaako poikkeustila maan sisäisiin muuttoliikkeisiin ja kaupungistumiseen Suomessa? Jo keväällä muuttoliikkeessä tapahtunut varovainen jarrutusliike viittaa tähän mahdollisuuteen. Tässä kirjoituksessa pohdimme sitä, millä tavoin kevään poikkeustila vaikutti ihmisten kokemuksiin ja ajatuksiin kaupungissa asumisesta.

Korona, maassamuuton rakenteet ja rakennemuutos 4.0

Keväällä 2020 käynnistyneellä poikkeustilalla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka koskevat myös muuttoliikettä. Näin ollen myös Muuttomoottori-hankkeessa on pyritty ymmärtämään ilmiön vaikutusta muuttoliikkeeseen ja hankkeen hengen mukaisesti liittämään ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen sekä erityisesti alueelliseen kehitykseen Etelä-Pohjanmaalla.

K8 – mennyttä kauraa vai tämän päivän trendituote?

Muuttomoottori osallistui keväällä 2020 SeAMK:n Innovaatioviikolle, jossa ratkaistaan yritysten ja organisaatioiden oikeita kehitysongelmia palvelumuotoilun keinoin. Veimme innovatiivisten opiskelijoiden ratkaistavaksi K8-seudun vetovoimaa koskevan kehityshaasteen. Tuleva kulttuurituottaja (AMK) Sanna Kantola esittelee tässä blogi-kirjoituksessa voittajatiimin näkemyksiä siitä, miten K8-seudun imagoa täytyisi kehittää, että se huomattaisiin paremmin korkeakouluihin hakevien parissa.

Seinäjoen kaupunkiseudulta ratkaisuja globaaleihin ongelmiin – onko se mahdollista?

Vierailijablogissa eri sidosryhmien edustajat ja asiantuntijat nostavat esiin uusia näkökulmia tai nousevia kehityspolkuja liittyen Seinäjoen kaupunkiseudun kehitykseen ja sen vetovoimaan. Ensimmäisen vierailijablogimme on kirjoittanut Elisabet Kivimäki, joka työskentelee Into Seinäjoki Oy:ssä asiakkuuspäällikkönä tehtävänään mm. yritysten innostaminen kansainväliseen liiketoimintaan. Aiemmin hän on ollut töissä Suomen suurlähetystöissä Namibiassa ja Sambiassa edistämässä kauppasuhteita ja investointeja Suomen ja eteläisen Afrikan välillä. Afrikan nopeasti mutta epätasaisesti kasvavat markkinat avaavat [...]