Blogi2019-12-20T14:50:30+02:00

Muuttomoottori-blogissa keskustellaan Seinäjoen kaupunkiseudun kehityksestä ja muuttoliikkeistä

Blogissa nostamme keskusteluun paitsi keskeisiä tutkimustuloksia myös Seinäjoen kaupunkiseutua ja sen vetovoimaa uudistavia kehityspolkuja. Keskustelijoina toimivat niin tutkijat kuin muutkin alueen asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat. Erityisesti  haluamme antaa äänen Seinäjoen kaupunkiseudun asukkaille ja muuttajille tutkimuksen tuottamien aineistojen kautta. Tavoitteena on avoin, tutkimuslähtöinen ja kehittämissuuntautunut keskustelu, joka tarjoaa aineksia seudun uudistuvalle ja vetovoimaiselle tarinalle.

Viimeisimmät puheenvuorot

Suomalaisuus muuttuu – muuttuuko eteläpohjalaisuus?

Suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyminen on yhä selvemmin mahdollisuus yhteiskunnan ja alueiden kehitykselle. Moninaiset juuret omaavat kansainväliset nuoret ovat tämän kehityksen etujoukkoa. Sen vuoksi kehittyvien alueiden tulisi palvella myös heidän tarpeitaan ja tehdä heidän menestyksensä alueella mahdolliseksi.

Osaamisperustainen maahanmuutto väestökehityksen ja alueen elinvoiman vahvistamisessa

Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden niin viranomaisille, asiantuntijoille, työnantajille, kuntalaisille kuin muillekin kommentoida kehittämisehdotuksia sekä käydä keskustelua Seinäjoen kaupunkiseudun opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton tulevaisuudesta. Ovatko tavoitteet kohdallaan? Voidaanko maahanmuutolla todella vaikuttaa väestökehitykseen? Onko rohkeutta kokeilla uutta vai onko varminta välttää riskejä? Osallistu seminaariin ja kerro oma mielipiteesi!

Osallistavan prosessin satoa: Uuden tarinan muutospolut Seinäjoen kaupunkiseudulla

Helmikuussa esittelimme Muuttomoottori -hankkeen tuottamia kehitysehdotuksia K8-kaupunkiseudun asiantuntijoille ja laajemmalle yleisölle. Vastaanotto oli mielestämme hyvää ja keskusteluun osallistuneiden kommentit monin paikoin oivaltavia sekä hedelmällisiä tutkimushankkeemme kannalta. Tässä blogi-kirjoituksessa tiivistämme seminaarin keskustelua ja kerromme enemmän hankkeemme osallistamistavoista.

Oppivelvollisuus laajenee, nyt on aika tehdä aluepolitiikkaa

Muuttoliikettä ohjaavat yhteiskunnan rakenteet ja institutionaaliset käytännöt. Sen vuoksi muuttoliikkeen uudelleen ohjaamisen mahdollisuudet avautuvat pääsääntöisesti rakenteellisten muutosten kautta. Nyt elokuussa voimaan tuleva uusi oppivelvollisuuslaki avaa uusia alueellisen koulutuspolitiikan mahdollisuuksia ja tarjoaa samalla myös tilaisuuden vahvistaa K8-kaupunkiseudun veto- ja pitovoimaa.