Blogi2019-12-20T14:50:30+02:00

Muuttomoottori-blogissa keskustellaan Seinäjoen kaupunkiseudun kehityksestä ja muuttoliikkeistä

Blogissa nostamme keskusteluun paitsi keskeisiä tutkimustuloksia myös Seinäjoen kaupunkiseutua ja sen vetovoimaa uudistavia kehityspolkuja. Keskustelijoina toimivat niin tutkijat kuin muutkin alueen asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat. Erityisesti  haluamme antaa äänen Seinäjoen kaupunkiseudun asukkaille ja muuttajille tutkimuksen tuottamien aineistojen kautta. Tavoitteena on avoin, tutkimuslähtöinen ja kehittämissuuntautunut keskustelu, joka tarjoaa aineksia seudun uudistuvalle ja vetovoimaiselle tarinalle.

Viimeisimmät puheenvuorot

Osallistavan prosessin satoa: Uuden tarinan muutospolut Seinäjoen kaupunkiseudulla

Helmikuussa esittelimme Muuttomoottori -hankkeen tuottamia kehitysehdotuksia K8-kaupunkiseudun asiantuntijoille ja laajemmalle yleisölle. Vastaanotto oli mielestämme hyvää ja keskusteluun osallistuneiden kommentit monin paikoin oivaltavia sekä hedelmällisiä tutkimushankkeemme kannalta. Tässä blogi-kirjoituksessa tiivistämme seminaarin keskustelua ja kerromme enemmän hankkeemme osallistamistavoista.

Oppivelvollisuus laajenee, nyt on aika tehdä aluepolitiikkaa

Muuttoliikettä ohjaavat yhteiskunnan rakenteet ja institutionaaliset käytännöt. Sen vuoksi muuttoliikkeen uudelleen ohjaamisen mahdollisuudet avautuvat pääsääntöisesti rakenteellisten muutosten kautta. Nyt elokuussa voimaan tuleva uusi oppivelvollisuuslaki avaa uusia alueellisen koulutuspolitiikan mahdollisuuksia ja tarjoaa samalla myös tilaisuuden vahvistaa K8-kaupunkiseudun veto- ja pitovoimaa.

Muuttomoottori järjestää Covid-19-aiheisen verkkoseminaarin

Muuttomoottori järjestää kaikille avoimen verkkoseminaarin ”Covid-19 ja muuttoliike – Tutkimuksia, kokemuksia ja tulkintoja ilmiöstä ja sen vaikutuksista Suomessa”. Siirtolaisuusinstituutin foorumilla järjestetyssä seminaarissa nostetaan esiin uusinta tutkimustietoa ja alustavia tulkintoja siitä, miten pandemian uhkaa torjuvat politiikkapäätökset ovat vaikuttaneet muuttoliikkeeseen.

Vauhtia vastakaupungistumiselle? Korona ja paluumuuton tarinat

Vaikuttaako poikkeustila maan sisäisiin muuttoliikkeisiin ja kaupungistumiseen Suomessa? Jo keväällä muuttoliikkeessä tapahtunut varovainen jarrutusliike viittaa tähän mahdollisuuteen. Tässä kirjoituksessa pohdimme sitä, millä tavoin kevään poikkeustila vaikutti ihmisten kokemuksiin ja ajatuksiin kaupungissa asumisesta.

Korona, maassamuuton rakenteet ja rakennemuutos 4.0

Keväällä 2020 käynnistyneellä poikkeustilalla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka koskevat myös muuttoliikettä. Näin ollen myös Muuttomoottori-hankkeessa on pyritty ymmärtämään ilmiön vaikutusta muuttoliikkeeseen ja hankkeen hengen mukaisesti liittämään ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen sekä erityisesti alueelliseen kehitykseen Etelä-Pohjanmaalla.