Blogi2019-12-20T14:50:30+03:00

Muuttomoottori-blogissa keskustellaan Seinäjoen kaupunkiseudun kehityksestä ja muuttoliikkeistä

Blogissa nostamme keskusteluun paitsi keskeisiä tutkimustuloksia myös Seinäjoen kaupunkiseutua ja sen vetovoimaa uudistavia kehityspolkuja. Keskustelijoina toimivat niin tutkijat kuin muutkin alueen asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat. Erityisesti  haluamme antaa äänen Seinäjoen kaupunkiseudun asukkaille ja muuttajille tutkimuksen tuottamien aineistojen kautta. Tavoitteena on avoin, tutkimuslähtöinen ja kehittämissuuntautunut keskustelu, joka tarjoaa aineksia seudun uudistuvalle ja vetovoimaiselle tarinalle.

Viimeisimmät puheenvuorot

Vauhtia vastakaupungistumiselle? Korona ja paluumuuton tarinat

Vaikuttaako poikkeustila maan sisäisiin muuttoliikkeisiin ja kaupungistumiseen Suomessa? Jo keväällä muuttoliikkeessä tapahtunut varovainen jarrutusliike viittaa tähän mahdollisuuteen. Tässä kirjoituksessa pohdimme sitä, millä tavoin kevään poikkeustila vaikutti ihmisten kokemuksiin ja ajatuksiin kaupungissa asumisesta.

Korona, maassamuuton rakenteet ja rakennemuutos 4.0

Keväällä 2020 käynnistyneellä poikkeustilalla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka koskevat myös muuttoliikettä. Näin ollen myös Muuttomoottori-hankkeessa on pyritty ymmärtämään ilmiön vaikutusta muuttoliikkeeseen ja hankkeen hengen mukaisesti liittämään ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen sekä erityisesti alueelliseen kehitykseen Etelä-Pohjanmaalla.

K8 – mennyttä kauraa vai tämän päivän trendituote?

Muuttomoottori osallistui keväällä 2020 SeAMK:n Innovaatioviikolle, jossa ratkaistaan yritysten ja organisaatioiden oikeita kehitysongelmia palvelumuotoilun keinoin. Veimme innovatiivisten opiskelijoiden ratkaistavaksi K8-seudun vetovoimaa koskevan kehityshaasteen. Tuleva kulttuurituottaja (AMK) Sanna Kantola esittelee tässä blogi-kirjoituksessa voittajatiimin näkemyksiä siitä, miten K8-seudun imagoa täytyisi kehittää, että se huomattaisiin paremmin korkeakouluihin hakevien parissa.

Seinäjoen kaupunkiseudulta ratkaisuja globaaleihin ongelmiin – onko se mahdollista?

Vierailijablogissa eri sidosryhmien edustajat ja asiantuntijat nostavat esiin uusia näkökulmia tai nousevia kehityspolkuja liittyen Seinäjoen kaupunkiseudun kehitykseen ja sen vetovoimaan. Ensimmäisen vierailijablogimme on kirjoittanut Elisabet Kivimäki, joka työskentelee Into Seinäjoki Oy:ssä asiakkuuspäällikkönä tehtävänään mm. yritysten innostaminen kansainväliseen liiketoimintaan. Aiemmin hän on ollut töissä Suomen suurlähetystöissä Namibiassa ja Sambiassa edistämässä kauppasuhteita ja investointeja Suomen ja eteläisen Afrikan välillä. Afrikan nopeasti mutta epätasaisesti kasvavat markkinat avaavat [...]

Muuttoliike ja aluekehitys -seminaarin viestejä Seinäjoen kaupunkiseudulle!

Muuttomoottori -hanke järjesti lokakuun lopussa 29.10. Seinäjoen Framilla kansainvälisen tieteellisen seminaarin ’Migration and Regional Economic Development – in Search of New Stories for Rural Urbanization’. Nimensä mukaisesti seminaarin teemana olivat muuttoliikkeet ja niiden yhteys aluekehitykseen. Tavoitteena oli tuoda keskusteluun asiantuntemusta ja näkemyksiä Seinäjoen kaupunkiseudun ulkopuolelta. Keskustelun painotus oli suurimpien kasvukeskusten ulkopuolella, keskikokoisissa ja pienissä kaupungeissa sekä niitä ympäröivällä maaseudulla. Miten nämä alueet voivat menestyä kilpailussa vähenevästä väestöstä?

Kestävä liiketoiminta ja Seinäjoen kaupunkiseudun uusi tarina

Tämä blogiteksti käynnistää sarjan kirjoituksia, joissa keskustellaan Seinäjoen K8-kaupunkiseudun muuttoliikkeeseen liittyvistä haasteista sekä niiden mahdollisista ratkaisuista. Sarjassa nostetaan esiin kaupunkiseudulta nousevia kehityspolkuja, jotka tuovat sen tarinaan uusia sävyjä ja voidaan nähdä seudun veto- ja pitovoimaa vahvistavina tekijöinä. Kirjoittajina toimivat Siirtolaisuusinstituutin tutkijat.