Ilmoittaudu Ukrainan pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla -työpajaan

21.10.2022

Ukrainan pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla – tilannekuva syksyllä 2022

Etelä-Pohjanmaalle saapui kevään 2022 aikana merkittävä määrä Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä. Nyt syksyllä kevään alkushokki on jo takana, mutta kriisin pitkittymisen sekä tulevan talven vuoksi ukrainalaisten tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Tämän vuoksi myös seudullisen vastaanottojärjestelmän olisi hyvä vastata muuttuneeseen tilanteeseen, esimerkiksi siten, että toiminnan painotus siirtyisi vastaanottopalveluista aikaisempaa vahvemmin työn tarjoamiseen, kotouttamiseen sekä mahdollisesti myös pysyvän jäämisen mahdollistamiseen.

’Ukrainan pakolaiset – tilanne Etelä-Pohjanmaalla syksyllä 2022’ -työpajassa keskustellaan kriisin alkuvaiheen ongelmista keväällä, keskeisistä haasteista nyt talveen mentäessä sekä siitä, onko Ukrainan pakolaisilla jokin rooli Etelä-Pohjanmaan työvoimapulaan ja väestökehitykseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on yhdessä käytävän keskustelun kautta tunnistaa keskeisiä haasteita maakunnallisella tasolla sekä nostaa esiin myös mahdollisia ratkaisuja.

TYÖPAJAN KULKU:

Siirtolaisuusinstituutin alkusanat

1. Keskustelu (n. 30min): mitä haasteita keväällä oli ja mitä pitäisi tehdä toisin, että vastaavanlaisiin kriiseihin voitaisiin varautua tulevaisuudessa paremmin?

2. Keskustelu (n. 30min): miten ukrainalaisten tarpeet ovat muuttuneet ja mitkä ovat keskeiset haasteet talveen mentäessä?

3. Keskustelu (n. 30min): onko Ukrainan pakolaisilla jokin rooli Etelä-Pohjanmaan kehityksen kannalta, liittyen erityisesti työvoimapulan ja väestökehityksen haasteisiin maakunnassa?

Työpajan loppusanat (työpajan kokonaiskesto on noin 2h)

ILMOITTAUTUMINEN:

Sähköinen työpaja järjestetään verkossa Teams-ohjelmaa hyväksikäyttäen torstaina 27.10.2022 klo 9.00-11.00. Tilaisuus on avoin kaikille heille, jotka ovat olleet mukana Ukrainan kriisin hallinnassa Etelä-Pohjanmaalla joko oman työn tai vapaaehtoistoimintansa puolesta.

Ilmoittautuminen ja etukäteiskysymykset: https://bit.ly/3TaBoUk

Huom! Kutsua voi levittää oman organisaation/verkoston sisällä kaikille niille tahoille, jotka ovat osallistuneet Ukrainan kriisin hallintaan ja ovat osallistumaan keskusteluun. Mikäli et pääse osallistumaan työpajaan, voit kuitenkin käydä vastaamassa ilmoittautumislomakkeen kysymyksiin.

Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahastosta (hankenumero: 2022 08 AKKE) sekä Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri.