Kaikki uutiset

Muuttomoottori aloittaa uuden hankkeen: Ukrainan pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla

Ukrainen kriisi on tuonut pakolaisia Suomeen. Miten Etelä-Pohjanmaalla on onnistuttu vastaanottamaan Ukrainan pakolaiset ja mikä rooli heillä on maakunnan tulevaisuudessa?

COVID-19 and migration between rural regions and cities in Finland, Japan and South Korea

Muuttomoottori invites you to an international seminar between Finland, Japan and South-Korea.

Suomalaisuus muuttuu – muuttuuko eteläpohjalaisuus?

Suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyminen on yhä selvemmin mahdollisuus yhteiskunnan ja alueiden kehitykselle. Moninaiset juuret omaavat kansainväliset nuoret ovat tämän kehityksen etujoukkoa.

Osaamisperustainen maahanmuutto väestökehityksen ja alueen elinvoiman vahvistamisessa?

Osaamisperusteisesta maahanmuutosta ratkaisuja väestökehitykseen. Tule keskustelemaan.

Osallistavan prosessin satoa: Uuden tarinan kehityspolut Seinäjoen kaupunkiseudulla

Seudun uuden tarinan rakentamiseen on osallistunut tähän mennessä jo yli 2000 kertojaa ja 100 suuntaajaa. Palaute hankkeen toteuttamista kehitysehdotuksista oli keskustelun perusteella hyvää.

Oppivelvollisuus laajenee, nyt on aika tehdä aluepolitiikkaa

Elokuussa 2021 voimaan tuleva uusi oppivelvollisuuslaki avaa uusia alueellisen koulutuspolitiikan mahdollisuuksia ja tarjoaa samalla myös tilaisuuden vahvistaa K8-kaupunkiseudun veto- ja pitovoimaa.

Uusi yliopisto, urbaani kylä vai työmarkkinat? Mikä muuttaisi muuttoliikkeen suuntaa?

Vuoden 2021 alusta Muuttomoottori-hanke keskittyy keskusteluun ratkaisuista K8-seudun muuttoliikkeen uudelleen suuntaamiseksi. Esittelemme tutkimukseen perustuvia konkreettisia kehitysehdotuksia.

Muuttomoottori järjestää
Covid-19 aiheisen verkko-
seminaarin

Seminaarissa nostetaan esiin uusinta tutkimustietoa ja alustavia tulkintoja siitä, miten pandemian uhkaa torjuvat politiikkapäätökset ovat vaikuttaneet muuttoliikkeeseen.

Muuttomoottori KEV:in Foresight Thursday -tilaisuudessa

Muuttomoottori esitteli tuoreita näkökulmia väestökehitykseen ja muuttoliikkeseen Kansallisen ennakointiverkoston Foresight Thursday -tilaisuudessa. Samalla keskusteltiin myös K8-kaupunkiseudusta.

Vauhtia vastakaupungistumiselle? Korona ja paluumuuton tarinat

Vaikuttaako poikkeustila maan sisäisiin muuttoliikkeisiin ja kaupungistumiseen Suomessa? Jo keväällä muuttoliikkeessä tapahtunut varovainen jarrutusliike viittaa tähän.

Korona, maassamuuton yhteiskunnalliset rakenteet ja rakennemuutos 4.0

Keväällä 2020 käynnistyneellä poikkeustilalla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka koskevat myös muuttoliikettä. Pohdimme blogissa koronaepidemian vaikutusta muuttoliikkeeseen.

Muuttomoottori osallistui kesäkuussa Triple-Helix -konferenssiin

Kuinka alueellinen kehitys vaikuttaa muuttoliikkeisiin ja minkälaiset kehityspolut voivat vahvistaa alueen vetovoimaa? Muuttomoottori keskusteli muuttoliikkeiden ja aluekehityksen välisestä yhteydestä Triple Helix -konferenssissa […]

K8 – mennyttä kauraa vai tämän päivän trendituote?

Muuttomoottori osallistui keväällä 2020 SeAMK:n Innovaatioviikolle, jossa ratkaistaan yritysten ja organisaatioiden oikeita kehitysongelmia palvelumuotoilun keinoin. Veimme opiskelijoiden ratkaistavaksi K8-seudun vetovoimaa koskevan kehityshaasteen.

Muuttomoottori osallistuu Pohjalaista vetovoimaa -seminaariin

Seinäjoen Rytmikorjaamolla järjestetään 11.2.2020 Pohjalaista vetovoimaa -seminaari, jossa puhutaan rohkeuden vaikutuksesta alueen kehitykseen.

Kysely Seinäjoen seudun tulo- ja paluumuuttajille

Noin tuhannelle valikoidulle Seinäjoen kaupunkiseudulle muuttaneelle tipahtaa postiluukkuun kirjekuori, johon vastaaminen kannattaa. Kysely Seinäjoen kaupunkiseudun tulo- ja paluumuuttajille käynnistää laajan tiedonkeruun.

International Seminar on October 2019 in Seinäjoki

Professor Hansen (Copenhagen University) and Dr. Pugh (Örebro University) as keynotes will discuss the latest approaches for migrations in the context of regional development of rural areas with Finnish experts on the field.