Kansainvälinen työvoima sekä perheet ovat käyttämätön kasvun mahdollisuus

Suomalaisen yhteiskunnan väestönkasvu on maahanmuuton varassa. Kantaväestö lisääntyy hitaasti ja kasvua pitää yllä muuttovoitto ulkomailta. Siten maahanmuutto on tällä hetkellä Suomessa ainoa väestönkasvun ajuri. Lähes kaikki alueet tarvitsevat tulevaisuudessa kansainvälistä työvoimaa, jotta niiden maltillinenkin kasvu voisi jatkua positiivisena. Opiskelu- ja työperustainen maahanmuutto sekä perheiden juurtuminen ovatkin monen kaupunkiseudun suurimpia yksittäisiä tulevaisuuden kysymyksiä. Vaikka työtä tai opiskelupaikkoja on tarjolla, tulijat tarvitsevat sitoutuakseen myös eläviä, avoimia ja kansainvälisyyteen valmiita yhteisöjä. Siten myös olemassa olevat kansainväliset yhteisöt edustavat merkittävää vetovoimatekijää, joiden elinvoimaisuuteen kaupunkiseutujen tulisi panostaa. Tulevaisuudessa näillä yhteisöillä, niiden menestyksellä sekä vastuullisella kansainvälisen työvoiman työllistämisellä on aikaisempaa suurempi merkitys kuntien elinvoimaisuudelle. Tässä hankkeessa pyrimme tunnistamaan tällaisen kehityskulun mahdollisuudet Seinäjoen seudulla sekä tuottamaan tietoa ja tulkintoja kansainvälistyvän yhteisön kehityksen tueksi.

Käynnistyvä kysely- ja haastattelututkimus

Tuotamme tietoa ja ruokimme keskustelua kansainvälisen työvoiman rekrytoinnista ja kotouttamisesta

Seinäjoen kaupunkiseudulla on pitkään jatkunut tarve työvoimalle samalla kun työllisyysaste on ollut erittäin korkea. Kansainvälinen työvoima perheineen voi tarjota vaihtoehdon sekä työvoimatarpeen täyttämiseen, että riittävän väestönkasvun turvaamiseen seudulla. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi seudulta löytyvää työllistämisosaamista ja kehittää toimintaa vastuullisesti ja pitkäjänteisesti kohti elinvoimaisia kansainvälistyviä yhteisöjä. Tämä vaatii kuitenkin kansainvälisen työvoiman tarpeiden parempaa ymmärtämistä, heille suunnatun palvelukokonaisuuden heikkojen kohtien kartoittamista ja kehittämistä sekä seudun tarjoamien vetovoimatekijöiden parempaa ymmärtämistä

Muuttomoottori-hanke pyrkii tukemaan tätä kehitystä ja ruokkimaan keskustelua tarjoamalla sidosryhmille jäsennettyä tutkimustietoa sekä foorumin avoimelle keskustelulle ja uusille avauksille. Pyrimme toimimaan osana alueen kehityshankkeita ja verkostoa. Muuttomoottorin tiimi kerää tietoa keskustelun ja kehittämisen pohjaksi talvella 2019 ja keväällä 2020. Ääni annetaan erityisesti Seinäjoen kaupunkiseudulla asuville kansainvälisille opiskelijoille ja työvoimalle, mutta tiedon keruu nostaa esiin myös oppilaitosten ja yritysten näkökulmat. Tuotettua tietoa ja keskustelua voi seurata tällä sivustolla.