Nuoret ja heidän osaamisensa muodostavat alueen elinvoiman ytimen

Viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten valossa nuorten odotukset ja arvostukset ovat liikkeessä. He edustavat ensimmäistä sukupolvea, joka kokee ilmastonmuutoksen vaikutukset konkreettisesti omassa elämässään. Nuoret joutuvat esimerkiksi ratkaisemaan monia sellaisia ekologisia kysymyksiä, joita heidän vanhempansa eivät kohdanneet omassa nuoruudessaan. Samanaikaisesti heidän yhteisöllisyytensä ja elämänsä puitteet rakentuvat aikaisempaa vahvemmin globaaleissa ylirajaisissa verkostoissa. Vaikka nuorten jalat ovat edelleen tukevasti kiinni suomalaisessa maaperässä, heitä puhuttelevat usein myös globaaliin kehitykseen liittyvät arvot, kuten oikeudenmukaisuus, kulttuurinen monimuotoisuus sekä erilaiset ei-materiaaliset asiat kuten kokemuksellisuus tai itseilmaisu. Tämä kaikki vaikuttaa myös siihen, miten he haluavat elää ja missä he haluavat asua. Yhteys arvojen ja todellisen maailman valintojen välillä asuinpaikan valintaan ja elämäntapaan liittyen on kuitenkin vähintäänkin epäselvä. Tässä hankkeessa pyrimme entistä paremmin ymmärtämään nuorten toiveita, arvoja ja ajatuksia sekä niiden vaikutusta asuinpaikan valintaan – erityisesti Seinäjoen kaupunkiseutuun liittyen.

Kysely- ja haastattelututkimukset

Mihin opintojen jälkeen -kysely SEDUn ja SeAMKin opiskelijoille, joulukuu 2019

Muuttomoottori -hanke toteutti joulukuussa 2019 laajan kyselyn opiskelijoille yhteistyössä SEDUn ja SeAMKin kanssa koskien Seinäjoen kaupunkiseudun vetovoimaa. SEDUn kanssa toteutettu kysely tehtiin läheisessä yhteistyössä oppilaitoksen opettajien kanssa ja se tavoitti merkittävän osan oppilaitoksen opiskelijoista: 890 vastausta. SeAMKin opiskelijoille kohdistettu kysely toteutettiin puolestaan oppilaitoksen sähköpostilistoja sekä opiskelijakunta Samon verkostoja hyödyntäen tavoittaen 288 opiskelijaa. Kyselyissä kartoitettiin opiskelijoiden arvostuksia asuinpaikkakunnan valintaan liittyen sekä sitä, miten he näkevät Seinäjoen kaupunkiseudun opiskelu- ja asuinpaikkana.  Tämän lisäksi opiskelijoilta kyseltiin myös opintojen jälkeisistä suunnitelmista, erityisesti siitä, mille paikkakunnalle he aikovat asettua opintojensa jälkeen.

Ensimmäisiä alustavia tuloksia kyselystä julkaistiin vuodenvaihteessa Ilkassa: ”Nuorilla luja usko Seinäjoen seudun vahvaan kehitykseen” (Ilkka, 27.12.2019). Kyselyn tuloksia ja tulkintoja päivitetään lisää tälle sivustolle kevään 2020 aikana.