Seudun uutta tarinaa kertovat ennen kaikkea sen asukkaat sekä alueen muut toimijat

Tulokset ja julkaisut kertovat tunnistetuista kehityspoluista, jotka punovat yhteen Seinäjoen kaupunkiseudun uutta tarinaa. Tätä uutta tarinaa rakentavat ennen kaikkea seudun asukkaat, olivatpa he maailmalle lähteviä nuoria, alueella asuvia työikäisiä perheitä tai kansainvälisiä muuttajia maamme rajojen takaa. Yhtälailla seudun uusi tarina rakentuu myös hankkeen järjestämissä työpajoissa, konferensseissa ja tapaamisissa. Hanke pyrkii havaitsemaan näistä kertomuksista jo aikaisemmin tunnistettuja seudun vahvuuksia sekä nousussa olevia uusia trendejä, jotka muodostaisivat toisiaan tukevia positiivisia kehityskulkuja sekä lopulta myös uudenlaisen elinvoimaisen tarinan Seinäjoen kaupunkiseudun kehityksestä. Hankkeen tuottamissa politiikkasuosituksissa ja julkaisuissa tuomme esille tätä tarinaa tieteellisen tutkimuksen keinoin ja täydennämme sitä hankkeen tuottamilla kehitysehdotuksilla.

Politiikkasuositukset

Politiikkasuosituksia 1/5: Kohderyhmät ja lähtökohdat veto- ja pitovoiman uudistamiselle (helmikuu 2020)

Politiikkasuosituksia 1/5 määrittelee tutkimushankkeen kohderyhmät ja lähtökohdat Seinäjoen kaupunkiseudun veto- ja pitovoiman uudistamiselle. Kehittämisehdotukset tukevat seudun uutta tarinaa tunnistamalla sen vetovoiman kannalta nousevia ja keskeisiä ilmiöitä ja kiinnittämällä niitä käytännön kehittämistoimintaan. Keskeiset kehittämisehdotukset liittyvät kuntien erottuvien profiilien vahvistamiseen, työmarkkinoiden päivittämiseen sekä kansainvälisen työ- ja asuinympäristön kehittämiseen. Tämän lisäksi paperissa esitellään hankkeen yhteiskunnallista taustaa, tutkimuksen keskeisiä kohderyhmiä sekä tutkimuksessa käytettyä aineistoa.

> Lataa julkaisu