Muuttomoottori osallistui kesäkuussa 15.–17.06.2020 Tampereella järjestettyyn tieteelliseen Triple Helix -konferenssiin

30.6.2020

Kuinka alueellinen kehitys vaikuttaa muuttoliikkeisiin ja minkälaiset kehityspolut voivat vahvistaa alueen vetovoimaa? Muuttomoottori keskusteli muuttoliikkeiden ja aluekehityksen välisestä yhteydestä kansainvälisessä Triple Helix -konferenssissa, joka järjestettiin jo 18. kerran organisaation 24 vuotta pitkän toiminta-ajan aikana.

K8-alueen kehitys ja aluetaloudellinen historia muodostavat tieteellisesti ja kansainvälisesti mielenkiintoisen case-tapauksen, joka kiinnosti monia aluekehityksen tutkijoita ympäri maailmaa.  Kuinka tutkia aluetalouden kannalta tärkeitä muuttoliikevirtoja seudulla ja minkälaisten toimenpiteiden kautta alueen kehitystä tulisi ohjata, että siitä tulisi muuttajien silmissä aikaisempaa vetovoimaisempi? Muuttomoottorin esityksessä (’Quadruple-Helix and Migration Management – Feeding systemic innovations for attractiveness: case Seinäjoki, Finland’) vastauksia haettiin niin työ- ja opiskelupaikkojen luomisesta, elämänlaatuun vaikuttavien tekijöiden kehittämisestä seudulla sekä sosiaalisiin verkostoihin ja maantieteellisiin identiteetteihin liittyvien tekijöiden paremmasta tunnistamisesta. Aluekehityksen kannalta voidaan tunnistaa monia muuttoliikkeisiin vaikuttavia sektoreita, mutta tämän lisäksi seudun kokonaisvaltainen kehitys vaatii myös uuden ja tunnistettavan identiteetin esiin nostamista, joka ilmentää paitsi seudun olemassa olevia ominaispiirteitä ja vahvuuksia, mutta ennen kaikkea myös sen uutta kehitystä. Esitys herätti hyvää tieteellistä keskustelua aluekehityksen ja muuttoliikkeiden välisestä yhteydestä.

Triple-Helix Association on vuonna 1996 Amsterdamissa perustettu tieteellinen yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena on edistää akateemisten, teollisten ja institutionaalisten järjestelmien välistä vuorovaikutusta ja vahvistaa talouskasvua ja teknologisten innovaatioiden syntyä. Tieteellistä yhteistyötä tukevia konferensseja on organisaation 24 vuoden aikana on järjestetty globaalisti ympäri maailmaa, kuten esimerkiksi New Yorkissa, Brasiliassa ja Kalifornian Piilaaksossa. Vuonna 2020 konferenssi järjestettiin 18. kerran ja sen paikkana oli Tampere.

Muuttomoottorin esitys: ’Quadruple-Helix and Migration Management – Feeding systemic innovations for attractiveness: case Seinäjoki, Finland’