Muuttomoottori osallistui 24.9.2020 Kansallisen ennakointiverkoston Foresight Thursday -tilaisuuteen

24.9.2020

Väestörakenteen muutokset heijastuvat Suomen ja sen eri alueiden tulevaisuuteen mitä suurimmassa määrin. Mahdollisuudet ja haasteet väestökehityksen osalta vaihtelevat huomattavasti alueesta riippuen. Kansallisen ennakointiverkoston (KEV) järjestämän Foresight Thursday -tilaisuuden tarkoituksena oli tarjota tuoreita näkökulmia, ajatuksia ja oivalluksia kaikkialla Suomessa tehtävälle tulevaisuustyölle väestöpohjassa tapahtuvien muutosten pohjalta.

Muuttomoottori esitteli Foresight Thursday -tilaisuudessa Seinäjoen kaupunkiseudun tilannetta muuttoliikkeen näkökulmasta käsin. Muuttomoottorin esityksessä väestökehityksen haasteita valotettiin rakenteista ja maan sisäisestä muuttoliikejärjestelmästä käsin (’migration system’). Suomea koskevassa kokonaiskuvassa suurien kaupunkiseutujen, kuten Helsingin tai Tampereen, vetovoima perustuu pitkälti siihen, että laajempien koulutus- ja työmarkkinamahdollisuuksiensa ansiosta ne kykenevät pitämään kiinni väestöstään paremmin kuin pienemmät kaupunkiseudut maakunnissa. Maan sisäinen muuttoliikejärjestelmä, erityisesti korkeakouluverkosto, ohjaa muuttoliikkeitä merkittävällä tavalla siten, että erityisesti pienemmillä kaupunkiseuduilla väestökehitys on ollut jo hyvän aikaa epäsuotuisaa. Koska muuttoliike perustuu rakenteellisiin tekijöihin, voidaan kohderyhmä- ja vetovoima-ajatteluun perustuvilla kuntamarkkinoinnin ratkaisuyrityksillä vaikuttaa tulevaisuuden väestörakenteeseen vain rajallisesti. Muuttoliikkeisiin ja väestörakenteen voidaan vaikuttaa merkittävällä tavalla pelkästään rakenteellisilla muutoksilla, eli aluerakenteen kehittämisellä Suomessa. Sen vuoksi hyvän elämän edellytyksien mahdollistaminen sekä taloudellinen kasvu suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella vaativat poliittista linjanmuutosta sekä siitä kumpuavia rakenteellisia ratkaisuja.

Kansallinen ennakointiverkosto (KEV) kokoaa yhteen suomalaiset ennakointitiedon tuottajat. Verkosto on ennakoijien keskustelu- ja koordinaatiofoorumi, jonka tavoitteena on edistää tulevaisuutta koskevan tiedon ja näkemysten käyttöä päätöksenteossa. Päämääränä on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. Verkoston toimintaa koordinoivat valtioneuvoston kanslia ja Sitra.

Muuttomoottorin esitys: ’Kansallisen ennakointiverkosto Foresight Thursday 24.9.2020’