Kysely Seinäjoen seudun tulo- ja paluumuuttajille

20.9.2019

Pian noin tuhannelle valikoidulle Seinäjoen kaupunkiseudulle muuttaneelle tipahtaa postiluukkuun kirjekuori, johon vastaaminen kannattaa. Kysely Seinäjoen kaupunkiseudun tulo- ja paluumuuttajille käynnistää Muuttomoottori -hankkeen laajan tiedonkeruun. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa tulo- ja paluumuuttajilta, jotka on valittu seudulle 2012 – 2018 välisenä aikana muuttaneiden henkilöiden joukosta. Kirjekuoren saaneiden lisäksi hanke haluaa tarjota myös muille seudun tulo- ja paluumuuttajille mahdollisuuden osallistua tutkimukseen ja kyselyn voi käydä täyttämässä kuka tahansa klikkaamalla suoraan osoitteeseen www.muuttomoottori.fi/osallistu.

Sekä tulo- että paluumuuttajien arvostukset ja kokemukset ovat erittäin tärkeää tietoa, joiden pohjalle kehittämisehdotuksia ja -toimenpiteitä voidaan rakentaa. Toivommekin, että ihmiset löytävät hetken aikaa vastata verkossa toteutettavaan kyselyyn, kaiken arkisen kiireen keskelläkin. Näin ihmisten ääni saadaan suoraan mukaan keskusteluun. Tuloksia julkaistaan hankkeen verkkosivuilla ja niistä järjestetään myös avoimia keskustelutilaisuuksia hankeen edetessä. Hankkeessa on kyse koko seudun kehityksestä ja sopivasta kasvusta, jota ei voi tapahtua ilman riittävää määrää ihmisiä ja heidän osaamistaan. Hanke linkittyy moniin muihin seudulla toimiviin kehityshankkeisiin ja prosesseihin ja pyrkii tarjoamaan niille tutkittua tietoa ja sparrausta.