Muuttomoottori aloittaa uuden hankkeen: Ukrainan pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla

6.10.2022

Helmikuussa 2022 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, minkä seurauksena miljoonat ihmiset ovat paenneet Ukrainasta Eurooppaan ja muulla maailmaan. Kriisi on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös Suomessa, sillä syyskuussa 2022 Maahanmuuttovirastossa oli vireillä yli 40 000 ukrainalaisten jättämää tilapäisen suojelun hakemusta.

Miten Etelä-Pohjanmaalla on vastattu Ukrainan pakolaisten tuomaan haasteeseen? Muun muassa tätä kysymystä selvitetään Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoen yksikön aloittamassa Ukrainan pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa. Pakolaisten määrä asettaa haasteita paitsi seudulliselle vastaanottojärjestelmälle, myös kunnallisten palvelujen järjestämiselle. Tämän lisäksi jokaiseen kriisiin kuuluu myös henkisiä ja kulttuurisia ulottuvuuksia: millä tavoin Etelä-Pohjanmaalla on reagoitu Ukrainan pakolaisten tuloon ja miten tämä pakolaisuus ja pakolaisten mahdollinen asettuminen seudulle saattaa muuttaa maakuntaa tulevaisuudessa?

Ukrainan pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa selvitetään esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Millaisia haasteita tulijoiden suuri määrä on asettanut sekä seudulliselle vastaanottojärjestelmälle että kunnallisten palvelujen järjestämiselle, mutta myös laajemmassa kuvassa koko Etelä-Pohjanmaan maakunnalle?
  • Minkälainen rooli yksityisillä työnantajilla ja kolmannella sektorilla (järjestöt ja vapaaehtoiset) on ollut kriisiin vastaamisessa?
  • Miten suuri pakolaisten määrä tulee vaikuttamaan Etelä-Pohjanmaan maakuntaan pitkällä aikavälillä? Voidaanko Ukrainan pakolaisilla olla jokin rooli maakunnan työvoimapulaan ja väestökehitykseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa?
  • Miten vastaavan kaltaisiin tilanteisiin voitaisiin varautua tulevaisuudessa ja mitä kriisinkestävyyttä ja sitkeyttä (resilienssi) edistävä aluekehittäminen voisi Etelä-Pohjanmaalla olla?


Hankkeen kesto ja tulokset:
Ukrainan pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla -hanke toteutetaan ajalla 1.8.2022 – 30.6.2023 ja sen pääasiallisena tiedonlähteenä ovat sekä Ukrainan pakolaisten että Etelä-Pohjanmaan keskeisen toimijoiden haastattelut.

Hanke tuottaa vuoden 2022 loppuun mennessä väliraportin, jossa käsitellään sitä, miten Etelä-Pohjanmaalla on tähän mennessä vastattu Ukrainan pakolaisten aiheuttamaan haasteeseen. Keväällä 2023 hanke tuottaa loppuraportin politiikkasuosituksen muodossa. Politiikkasuositukset tulevat käsittelemään esimerkiksi sitä, miten maakunnassa voitaisiin tulevaisuudessa varautua samankaltaisiin kriiseihin, jossa alueelle saapuu hetkellisesti paljon pakolaisia tai muita perustarpeiltaan turvattavia ihmisryhmiä. Keväällä hankkeessa toteutetaan myös suurelle yleisölle avoin loppuseminaari.

Hankeryhmä
Markku Mattila, hankkeesta vastaava erityisasiantuntija
Puh: 044 259 2447
S-posti: markku.mattila@migrationinstitute.fi

Toni Ahvenainen, asiantuntija
Puh: 050 344 8489
S-posti: toni.ahvenainen@migrationinstitute.fi

Olena Temnikova, asiantuntija
Puh: 063 508 5687
S-posti: temnikova2112@gmail.com

Hankkeen rahoitus:
Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahastosta (hankenumero: 2022 08 AKKE) sekä Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri.